Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA
wtorek, 02 czerwca 2015

O dodatkach do Excela pisałam w poprzedniej notce:

Dodatki programu Excel

Dziś chciałabym pokazać, gdzie można znaleźć całą kopalnię wielu pożytecznych dodatków do Excela. Wprawdzie są płatne (opłaty są naprawdę symboliczne), ale szeroko rozbudowane i z wieloma możliwościami. Naprawdę warto zajrzeć, Oskar to mistrz dodatków i gwarantuje wysoką jakość opracowanych przez siebie rozwiązań.

Dodatek za drobne

VBATools

Zachęcam.

środa, 06 maja 2015

Dodatki programu Excel - czym są i po co są stosowane? Najogólniej mówiąc są to części oprogramowania dołączane do Excela (i nie tylko) po to, aby zwiększyć jego funkcjonalność. Standardowymi dodatkami w własnymi Excela są:

  • Solver
  • Analysis ToolPak

Po zainstalowaniu Excela dodatki te nie są automatycznie włączone, trzeba je dodać:

Karta Plik --> Opcje --> Dodatki

dodatki Excel 

Otwiera się formularz, w którym wybieramy dodatki dostępne w domyślnym katalogu (Microsoft --> Dodatki) lub wyszukujemy dodatki znajdujące się w innym miejscu.

dodatki Excel 

Dodatek włączamy poprzez zaznaczenie go na liście i zatwierdzenie przyciskiem OK.

Dodatki można też włączać bezpośrednio na karcie Developer, w grupie opcji Dodatki.

dodatki Excel 

Standardowe dodatki Excela są widoczne na karcie Dane, w grupie Analiza.

dodatki Excel

Można z nich korzystać.


  

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

sobota, 25 kwietnia 2015

Tekst jako kolumny to jedno z popularnych narzędzi Excela umożliwiające rozbicie tekstu w komórce do osobnych kolumn. Znajduje się ono na karcie Dane, w grupie Narzędzia Danych.

 Tekst jako kolumny

Jak to wygląda w praktycznym zastosowaniu?
Załóżmy, że mamy kolumnę, w komórkach której są imiona i nazwiska i chcemy je rozdzielić.

Tekst jako kolumny

Zaznaczmy kolumnę (w tym przypadku A, ale można to zrobić w dowolnej innej kolumnie) i naciskamy przycisk Tekst jako kolumny.Otwiera się okienko kreatora konwersji tekstu na kolumny.

Tekst jako kolumny

W pierwszym kroku ustalamy zasady podziału tekstu. Może to być albo jakiś konkretny znak (spacja, tabulator, średnik itp.) albo stała ilość znaków. 

W przypadku wybrania opcji pierwszej - wystarczy zaznaczyć znak mający być separatorem.

Tekst jako kolumny 

Dla opcji drugiej (stała szerokość) krok drugi polega na wstawieniu znacznika/znaczników ilości znaków do podziału.

Tekst jako kolumny 

W kroku trzecim dla każdej z kolumn można ustalić typ danych występujących w danej kolumnie (klikając na poszczególne kolumny - można zmienić w nich typ danych). W tym kroku można także ustalić miejsce wstawienia danych po konwersji na kolumny.

Tekst jako kolumny

Po naciśnięciu przycisku Zakończ - można obejrzeć efekt końcowy.

Tekst jako kolumny 

I już.

 

 

A tu trochę wsparcia z dziedziny Excela:

 

 

 

 

Kurs Excel 2013 od podstaw

środa, 11 marca 2015

Tym razem nie chodzi o klasyczne  formatowanie warunkowe z użyciem ikon, choć osiągnięty efekt wygląda podobnie. Może przyda się komuś korzystającemu z starszych wersji Excela? Dla każdej wersji może stanowić uzupełnienie zestawu ikon.

Mamy prostą tabelę w ocenami szkolnymi - od 1 do 6.

Ikony w tabelce

W komórce B2 jest funkcja:

=JEŻELI(A2<3;"L";JEŻELI(A2>4;"J";"K")) 

W pozostałych komórkach - analogicznie.
Teraz wystarczy odpowiednio sformatować komórki tj. zmienić czcionkę na Wingdings i w komórkach pojawią się "buźki".

Ikonki w komórkach

Dokładając do tego formatowanie warunkowe z użyciem formuły - można też odpowiednio zmienić kolor czcionki i otrzymać taki efekt końcowy:

Ikonki w komórkach

Reguły formatowania warunkowego w tym przykładzie wyglądają tak:

formatowanie warunkowe

Oczywiście czcionka Wingdings jest znacznie bogatsza, są też inne czcionki z symbolami. Trzeba tylko pamiętać, że wielkość liter ma tu znaczenie. 

 

 


 


 

Kurs Excel 2007

poniedziałek, 02 marca 2015

Ostatnio kilka razy zdarzyło mi się udzielać pomocy w wykreślaniu tabelki za pomocą formatowania warunkowego. Może więc warto o tym napisać?
Mamy prostą tabelkę (oczywiście może być bardziej rozbudowana):

tabelka

Chcąc wstawić w niej linie wewnętrzne, oddzielające różne dni, możemy wykorzystać formatowanie warunkowe z użyciem formuły.

W tym przypadku - nowy "blok" powinien się zacząć od wiersza, w którym zmienia się data. Formuła do reguły formatowania warunkowego, dla komórki A2 wygląda tak:

=Jeżeli($A2<>$A1);1)

Istotne jest tu wykorzystanie adresu mieszanego - ponieważ formatowanie będzie przeciągnięte na wszystkie kolumny, ale musi się odnosić do wartości w kolumnie A.
W przypadku wierszy nie wstawiamy znaku $ przed numerem wiersza, gdyż każdy musi się odnosić do wiersza bieżącego. 

tabelka

Następnie ustawiamy formatowanie. Spełnienie warunku powinno skutkować pojawieniem się obramowania na górze komórki:

tabelka

Potem pozostaje tylko zdefiniować obszar stosowania - w tym przypadku np. $A:$B.

tabelka

Efekt końcowy wygląda tak:

tabelka

Oczywiście to tylko przykład, który może być dostosowany do różnych potrzeb. Można tu dołożyć np. kolejną regułę, która innym kolorem formatowania będzie zaznaczać np. zmianę miesiąca. W tym przypadku formuła będzie wyglądać tak:

=Jeżeli(Miesiąc($A2)<>Miesiąc($A1);1)


 


 

A tu trochę wsparcia z dziedziny Excela:

 

 

 

 

Kurs Excel w praktyce

sobota, 21 lutego 2015

Kolejna notka poświęcona formatowaniu warunkowemu to wykorzystanie ikon. Do dyspozycji mamy tu kilka różnych zestawów ikon:

formatowanie warunkowe 

Wybieramy dowolny zestaw ikon, a następnie przystępujemy do edycji. Domyślne ustawienia wyglądają tak:

formatowanie warunkowe

Formatowanie to można edytować, zmieniając ikony, ustalając wartości przypisane do poszczególnych ikon itd. Do wyboru są zestawy ikon od 3 do 5.

 

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane techniki

poniedziałek, 16 lutego 2015

Kontynuując cykl notek poświęconych formatowaniu warunkowemu, pora na formatowanie z użyciem skali kolorów.
Znajdziemy je na karcie Narzędzia główne --> Formatowanie warunkowe:

formatowanie warunkowe

Można wybrać dowolny styl paska - zawsze jest możliwość edycji. 

formatowanie warunkowe w Excelu

Mamy tu do wyboru 3 kolory, w ramach których, w zależności od wartości, pasek w komórce przyjmuje określoną wartość. W domyślnym ustawieniu punkty przypisane poszczególnym wartościom to wartość najmniejsza, percentyl i wartość największa. Te ustawienia można zmienić - zarówno w zakresie punktów granicznych, jak i przypisanych im kolorom.
Ja zrobiłam to tak:

formatowanie warunkowe

Efekt końcowy wygląda tak:

 formatowanie warunkowe

 


 

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencja

piątek, 13 lutego 2015

Funkcja Percentyl jest funkcją Excela 2007, ale występuje również w Excelu 2010. W tej wersji programu powinno się używać bardziej rozbudowanych funkcji:
 PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(Tablica,k) oraz PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(Tablica,k).
Różnią się między sobą tylko wartością parametru k - w pierwszym przypadku jest to przedział (0;1) bez wartości granicznych, w drugim przypadku - z wartościami granicznymi.

Pierwszy argument obu funkcji - Tablica - to po prostu zakres komórek.

A co otrzymujemy w wyniku działania funkcji? Centyl i percentyl to pojęcia z dziedziny statystyki i pomiarów. Odzwierciedla położenie danej wartości w stosunku do grupy. Jeżeli percentyl ustawimy np. na 0,5 (czyli 50%) - otrzymamy wartość z zakresu, w której znajduje się połowa wyników.

 
 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

czwartek, 05 lutego 2015

Formatowanie warunkowe w Excelu to bardzo obszerne narzędzie z wieloma możliwościami wizualizacji danych. Jednym z najprostszych jest sposobów jest formatowanie wstawiające do komórki paski danych.

Szybko i najprościej pokazać to na przykładzie. Załóżmy, że mamy arkusz z średnimi temperaturami powietrza. Zaznaczamy zakres temperatur i na karcie Narzędzia główne wybieramy Formatowanie warunkowe:

formatowanie warunkowe

kliknij na obrazek, aby go powiększyć

Efekt jest widoczny od razu.

Oczywiście takie formatowanie warunkowe można zmienić, dostosowując je do własnych potrzeb. Z menu formatowania warunkowego wybieramy Zarządzaj regułami, odszukujemy wprowadzoną regułą i przechodzimy do jego edycji.

formatowanie warunkowe

 W okienku edycji widać poszczególne opcje do wyboru. Możemy je zmieniać tak, jak nam się podoba.

formatowanie warunkowe

Po zmianie kolorów, nie zapominajmy o wartościach ujemnych.

U mnie efekt końcowy wyszedł tak:

formatowanie warunkowe

 


 

A tu trochę wsparcia z Excela:


 

 

 

 

Kurs Excel w praktyce

sobota, 31 stycznia 2015

Temat formatowania warunkowego ostatnio często do mnie wraca - głównie w formie pytań na prowadzonych przeze mnie szkoleniach Excela, czasem też drogą mailową. Pora więc na kolejną notkę poświęconą temu zagadnieniu. 

Formatowanie warunkowe stosujemy wtedy, gdy w zależności od wartości jakiejś komórki, chcemy ją wyróżnić - na przykład zmieniając tło komórki, czcionkę itp.

Tym razem przykład związany z formułą wyznaczającą formatowanie komórki. Załóżmy, że mamy do wypełnienia arkusz, w którym są obowiązkowe pola do wypełnienia (czyli nie mogą być puste).

formatowanie warunkowe w Excelu

 

Ustawiamy się w komórce B1 (czyli tam, gdzie ma zadziałać formuła) i korzystając z formatowania warunkowego - ustawiamy właściwość formatowania warunkowego (na karcie Narzędzia Główne), dodając nową regułę:

formatowanie warunkowe w Excelu

W kolejnym oknie wybieramy ostatnią opcję czyli wybieramy formułę

formatowanie warunkowe w Excelu

Ponieważ chcemy wyróżnić komórki, które są puste, musimy użyć formuły zwracającej wartość prawda, jeżeli w komórce nic nie ma. Można tu wykorzystać np. taka formułę:

=JEŻELI(CZY.PUSTA(B1);Prawda)

lub po prostu:

=JEŻELI(B1="";Prawda)

Wartość logiczną PRAWDA można zastąpić wartością liczbową 1 (wartości FAŁSZ odpowiada 0).

Po wstawieniu formuły naciskamy przycisk Formatuj... i ustawiamy taki wygląd komórki, w jaki chcemy ją wyróżnić, np. czerwone wypełnienie.

formatowanie warunkowe w Excelu

 

W ten sposób ustawione jest formatowanie warunkowe dla komórki B1. Jeżeli chcemy takie same zasady formatowania warunkowego rozszerzyć na inne komórki, musimy wejść do edycji reguły (tak jak na rys.2, ale wybierając opcję ostatnią).:
Następnie w polu Dotyczy ustawiamy komórki/zakres komórek, dla których chcemy zastosować regułę.

formatowanie warunkowe w Excelu

 

formatowanie warunkowe w Excelu

Następnie zatwierdzamy i sprawdzamy efekt.Po wpisaniu czegokolwiek w zaznaczone komórki - czerwone podświetlenie znika automatycznie.

formatowanie warunkowe w Excelu

Oczywiście można użyć tu także innych formuł,  mniej lub bardziej zagnieżdżonych. Ważne, żeby wynik końcowy zwracał wartość logiczną Prawda lub Fałsz. Reguła formatowania warunkowego uaktywnia się dla wartości Prawda.

  

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane techniki

| < Maj 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!