Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA

Funkcje Excela

sobota, 19 września 2015

Funkcja Usuń.Zbędne.Odstępy należy do funkcji tekstowych Excela. Działanie jej polega na usunięciu z argumentu wejściowego Tekst wszystkich niepotrzebnych spacji: na początku lub na końcu, kilku spacji obok siebie itp. Pozostawia tylko pojedyncze spacje oddzielające słowa w tekście.
Standardowo argumentem funkcji powinna być wartość typu tekstowego. inny typ danych wejściowych powoduje otrzymanie w wyniku jej działania wartości tekstowej odpowiadającej argumentowi. Wartość funkcji jest również typu tekstowego.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Trim.

 

 


 


 

Kurs Excel 2010 esencja>

piątek, 13 lutego 2015

Funkcja Percentyl jest funkcją Excela 2007, ale występuje również w Excelu 2010. W tej wersji programu powinno się używać bardziej rozbudowanych funkcji:
 PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(Tablica,k) oraz PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(Tablica,k).
Różnią się między sobą tylko wartością parametru k - w pierwszym przypadku jest to przedział (0;1) bez wartości granicznych, w drugim przypadku - z wartościami granicznymi.

Pierwszy argument obu funkcji - Tablica - to po prostu zakres komórek.

A co otrzymujemy w wyniku działania funkcji? Centyl i percentyl to pojęcia z dziedziny statystyki i pomiarów. Odzwierciedla położenie danej wartości w stosunku do grupy. Jeżeli percentyl ustawimy np. na 0,5 (czyli 50%) - otrzymamy wartość z zakresu, w której znajduje się połowa wyników.

 
 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

wtorek, 08 lipca 2014

Funkcja Excela Czy.Błąd(Wartość) należy do funkcji informacyjnych Excela. Jest wykorzystywana do sprawdzenia, czy będąca argumentem funkcji wartość jest błędem. Wynikiem działania funkcji jest wartość logiczna czyli Prawda, gdy argument jest wartością błędu lub Fałsz - gdy błędu nie ma.

W praktyce najczęściej jest wykorzystywana w połączeniu z funkcją logiczną Jeżeli() i służy do obsługi błędów. Konstrukcja typu:

Jeżeli(Czy.Błąd(Wartość);Wartość_gdy_błąd;Wartość_gdy_nie_ma_błędu)

z powodzeniem zastępuje funkcję Jeżeli.Błąd() w wersjach Excela niższych niż 2007. 

Odpowiednikiem funkcji Czy.Błąd() w kodzie VBA jest funkcja IsError().

 

 

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane technikiśroda, 04 czerwca 2014

Funkcja matematyczna Excela: Sumy.Częściowe to funkcja przydatna w szybkim podliczaniu danych w tabelach z zastosowanym filtrem.

Argumentami funkcji są:

Funkcja_nr - liczba decydująca o wyborze konkretnej funkcji:

1 - średnia
2 - ile liczb
3 - ile niepustych

4 - max
5 - min
6 - iloczyn
7 - odchylenie standardowe
8 - odchylenie.standard.popul
9 - suma
10 - wariancja
11 - wariancja.popul


Jeżeli wartości w komórkach ukrytych mają być ignorowane - to argument należy zwiększyć o 100 czyli będą to wartości 101, 102, 103 ... itd.

Adres1 - komórka lub zakres komórek uwzględnianych w funkcji

Adres2, Adres3.... Adres254 - argumenty opcjonalne,  komórka lub zakres komórek uwzględnianych w funkcji

W praktyce wygląda to tak:

Sumy częsciowe

W zaznaczonej komórce G1 wstawiona jest funkcja:

=SUMY.CZĘŚCIOWE(1;F2:F10)

Wartość funkcji wyznacza średnią pensję wszystkich pracowników.

Po zastosowaniu filtru - na przykład ograniczeniu wskazywanych wartości tylko dla kobiet - wartość funkcji automatycznie się zmieni.


Sumy częsciowe

Z praktyki wiem, że funkcja często się przydaje do szybkiej analizy dużych zakresów danych. Trzeba tylko pamiętać, żeby samą funkcję umieszczać w wierszu, który po zastosowaniu filtru nie będzie schowany. 

 
 

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formułysobota, 12 kwietnia 2014

Funkcja matematyczna Excela: Suma.Iloczynów to funkcja obliczająca iloczyn odpowiadających sobie elementów tablicy, a następnie sumująca je. 

Argumentami funkcji są zakresy komórek (muszą mieć takie same wymiary), wartość funkcji to liczba.

W praktyce wygląda to tak:

Suma iloczynów

Wstawiona w komórce F1 (zaznaczona na żółto) funkcja to:

=SUMA.ILOCZYNÓW(A2:A100;B2:B100)

Odpowiada ona matematycznemu działaniu

=A2*B2+A3*B3+....+A100*B100

Wprawdzie wartości znajdują się tylko w kilku pierwszych wierszach, ale pozostałe są traktowane jako zero, więc nie zmieniają wyniku. Za to dopisanie kolejnych wierszy w tabelce automatycznie zostanie uwzględnione przez Excel i uwzględnione w wyniku.

Zakresy komórek wstawione jako argumenty funkcji nie są ograniczone do jednej kolumny, można je rozszerzyć. 

Suma iloczynów

Pomnożone i następnie dodane zostaną odpowiadające sobie elementy poszczególnych tablic.

W tym przypadku funkcja wygląda tak:

 

=SUMA.ILOCZYNÓW(A2:B100;C2:D100)

 

Odpowiada ona matematycznemu działaniu

 

=A2*C2+B2*D2+A3*C3+.... +B100*D100

Można też jako argumenty wstawić kilka tablic.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja arkuszowa SumProduct

 
 

 

 

 

 

Kurs Excel 2007 zaawansowanywtorek, 25 lutego 2014

Funkcja LosZaokr() należy do funkcji matematycznych Excela. Stanowi szczególny przypadek funkcji Los() - również zwraca losową liczbę, ale jej wynikiem jest liczba całkowita z określonego przedziału. 

Argumenty funkcji to:

Dół - liczba wyznaczająca dolny zakres przedziału losowania

Góra - liczba wyznaczająca górny zakres przedziału losowania

Obydwa argumenty nie muszą być liczbami całkowitymi, istotne jest tylko, aby argument Góra nie był mniejszy od wartości Dół.

Funkcja należy do funkcji nietrwałych - zmienia się po każdym wejściu do skoroszytu. 

W kodzie VBA nie ma funkcji będącej bezpośrednim odpowiednikiem funkcji Los.Zaokr(). Chcąc ją zastosować - można jednak skorzystać z kolekcji WorksheetFunction. 

=Application.WorksheetFunction.RandBetween(Dół, Góra)

  


 

 

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencjaśroda, 20 listopada 2013

Funkcja Los() należy do funkcji matematycznych Excela. Jest to funkcja bez argumentów, a jej wynik jest nietrwały - po każdym otwarciu czy przeliczeniu arkusza zwracana wartość ulega zmianie.
Funkcja ta generuje losowe liczby z przedziału od 0 do 1 . Są to liczby w postaci ułamków dziesiętnych.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Randomize.

 


 

 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuływtorek, 05 listopada 2013

Funkcja Excela Info(Typ_tekst) należy do Funkcji Informacyjnych Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy informacje na temat aktualnie otwartego skoroszytu Excela i jego środowiska.
Funkcja ma jeden argument: Typ_tekst.
Argument ten jest wartością typu Tekst i musi przyjmować ściśle określone wartości, w wyniku której funkcja Info(Typ_tekst) 

katalog - zwraca pełen adres katalogu, w którym znajduje się skoroszyt

liczba_plików - sumaryczną liczbę arkuszy we wszystkich aktualnie otwartych skoroszytach

pochodzenie - zastosowany styl odwołań A1 lub W1K1

wersja_systemu - system operacyjny komputera

przeliczenie - zwraca informację o sposobie przeliczania  ręczne lub automatyczne

wersja - wersja Excela

system - środowisko - mac lub pcdos


Funkcja Info() nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w kodzie VBA, choć oczywiście są funkcje VBA zwracające wartości odpowiadające wynikom działania poszczególnych argumentów funkcji Info() m.in. Path.

 


 

 

 

 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły


poniedziałek, 29 lipca 2013

Funkcja Excela Adr.Pośr() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy wartość komórki, której adres jest wskazany w argumencie funkcji.
Argumenty funkcji to:

Adres_tekst - komórka zawierająca adres odwołania  

A1 - opcjonalny argument typu 1/0 (Prawda/Fałsz). Wartość domyślna Prawda zwraca styl odwołania adresu A1. Wstawienie Fałsz to wybranie stylu odwołania W1K1.
Dla wartości argumentu równego 0 parametry Nr_wiersza i Nr_kolumny mogą być wartościami ujemnymi.

Sama funkcja jest bardzo często wykorzystywana jako element funkcji zagnieżdżonej, np. w połączeniu z funkcją Adres czy Przesunięcie.

Funkcja Adr.Poś() nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w kodzie VBA. Odwołanie do wartości określonej komórki jest możliwe poprzez właściwość Value obiektu Range.

 


 

 

 

 

Kurs Excel 2013 od podstaw


sobota, 20 lipca 2013

Funkcja Excela Adres() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy adres zdefiniowanej poprzez argumenty funkcji komórki.
Argumenty funkcji to:

Nr_wiersza - wartość liczbowa określająca numer wiersza

Nr_kolumny - wartość liczbowa określająca numer kolumny

Typ_adresu - wartość liczbowa określająca typ zwracanego adresu. Możliwe są tu opcje:

  • 1 - (wartość domyślna) - zwraca adres bezwzględny
  • 2 - zwraca adres mieszany - bezwzględne odwołanie do wiersza, względne do kolumny
  • 3 - zwraca adres mieszany - względne odwołanie do wiersza, bezwzględne do kolumny
  • 4 - zwraca adres względny
    O adresach względnych i bezwzględnych przeczytaj tu:
    Adres względny i bezwzględny

A1 - opcjonalny argument typu 1/0 (Prawda/Fałsz). Wartość domyślna Prawda zwraca styl odwołania adresu A1. Wstawienie Fałsz to wybranie stylu odwołania W1K1.
Dla wartości argumentu równego 0 parametry Nr_wiersza i Nr_kolumny mogą być wartościami ujemnymi.

Tekst_arkusz - argument opcjonalny. Pominięty - zwraca adres odnoszący się do tego samego arkusza. Wstawienie tam wartości tekstowej spowoduje odwołanie do arkusza o nazwie tej wartości.

Sama funkcja jest bardzo często wykorzystywana jako element funkcji zagnieżdżonej.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest właściwość Address obiektu Range.

 


 

 

 

 

Kurs Excel 2007


 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 7
| < Styczeń 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!