Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA

Funkcje VBA

czwartek, 14 czerwca 2018

GetFolder to właściwość obiektu Scripting.FileSystemObject informująca o napędzie (czyli dysku) dla danego pliku.
Przykładowa funkcja zwracająca tę wartość może wyglądać tak:

Public Function MyKatalog()
Dim FSO As Object
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
MyKatalog= FSO.GetFolder(ThisWorkbook.Path)
Set FSO = Nothing
End Function

 

 

 

 

 

 

Po wstawieniu funkcji do komórki arkusza w Excelu - otrzymamy nazwę folderu, na którym zapisany jest ten skoroszyt.

GetFolder

 


 

Kurs Excel programowanie w VBA Kurs Access - programowanie w VBA

 

Excel 2016 i programowanie VBAniedziela, 10 czerwca 2018

GetDriveName to właściwość obiektu Scripting.FileSystemObject informująca o napędzie (czyli dysku) dla danego pliku.
Przykładowa funkcja zwracająca tę wartość może wyglądać tak:

 Public Function Napedi()
Dim FSO  As Object
Set FSO=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Naped = FSO.GetDriveName(ThisWorkbook.Path)
Set FSO = Nothing
End Function

 

 

 

 

 

 

Po wstawieniu funkcji do komórki arkusza w Excelu - otrzymamy nazwę dysku, na którym zapisany jest skoroszyt.

GetDrive 

 


 

Kurs Excel programowanie w VBA Kurs Access - programowanie w VBA

 

Excel 2013 i programowanie VBAwtorek, 22 września 2015

Funkcja VBA Trim jest funkcją tekstową usuwającą z argumentu wejściowego (typu String) zbędne spacje.  Jako spacje "prawidłowe" uznawane są tylko pojedyncze spacje pomiędzy poszczególnymi wyrazami ciągu tekstowego.

Funkcja Trim w kodzie VBA występuje w kilku różnych wariantach:

Trim - likwiduje spacje na początku i na końcu ciągu

RTrim - likwiduje spacje na końcu ciągu

LTrim - likwiduje spacje na początku ciągu

WorksheetFunction.Trim - likwiduje spacje na początku, końcu oraz ciąg kilku spacji wewnątrz. Jest odpowiednikiem funkcji Excela Usuń.Zbędne.Odstępy.

  


 

Kurs Excel programowanie w VBA>

poniedziałek, 14 lipca 2014

Funkcja informacyjna VBA IsError()jest odpowiednikiem formuły Excela Czy.Błąd. Funkcja sprawdza, czy będące argumentem funkcji wyrażenie jest błędem i zwraca wartość logiczną Prawda (jeżeli jest błąd) lub Fałsz (jeżeli nie ma błędu). 

Kurs Excel 2007 zaawansowany

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Funkcja arkuszowa VBA WorksheetFunction.SumProduct() jest odpowiednikiem formuły Excela Suma.Iloczynów. Wyznacza wartość sumy iloczynów odpowiadających sobie nawzajem poszczególnych elementów tablic. 


 


 

Kurs Excel programowanie w VBA

niedziela, 05 stycznia 2014

Generator liczb pseudolosowych w kodzie VBA jest uruchamiany słowem kluczowym Randomize. Sama liczba jest generowana funkcją Rnd().

Funkcja Rnd zwraca losową liczbę z zakresu [0,1) czyli wartości równe lub większe od zera i mniejsze od jeden.

Konstrukcja takiego kodu wygląda tak:

Dim A

Randomize
A = Rnd

Chcąc otrzymać wartość z konkretnego zakresu liczb - musimy zastosować konstrukcję:

Dim A
Dim LiczbaOd
Dim LiczbaDo

Randomize
A = Rnd*(LiczbaDo-LiczbaOd)+LiczbaOd

Jeżeli potrzebna jest nam wartość całkowita - wystarczy skorzystać dodatkowo z funkcji Int.

Dim A
Dim LiczbaOd
Dim LiczbaDo

Randomize
A = Int(Rnd*(LiczbaDo-LiczbaOd)+LiczbaOd)

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest formuła Los()

 

 

Kurs Excel programowanie w VBA


poniedziałek, 11 listopada 2013

Właściwość Path skoroszytu Excela określa pełną ścieżkę katalogu, w którym znajduje się dany plik. Dla aktywnego skoroszytu wygląda to tak:

ThisWorkBook.Path

Jest prawie odpowiednikiem funkcji informacyjnej Excela Info(katalog). Prawie, gdyż różnią się ostatnim znakiem - Path nie jest zakończona znakiem "\".

 


 

 

 

 

 

 

 

Kurs Excel programowanie w VBAśroda, 03 lipca 2013

Funkcja arkuszowa VBA Worksheet.Hlookup() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania w kodzie VBA. Wyszukuje określoną wartość tablicy lub zakresie komórek i zwraca wartość z innego wiersza w tej samej kolumnie.
Argumenty wejściowe WorksheetFunction.Hlookup() to:

Arg1 - szukana wartość

Arg2 - zakres, tablica lub zaznaczony obszar komórek, do którego się odwołujemy

zakres musi być tak określony, aby wiersz, w której szukamy wartości była pierwszym górnym wierszem tego zakresu.

Arg3 - numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość

argument ten musi być liczba naturalną. Przeszukiwana kolumna ma numer 1, kolejne wiersze poniżej - to kolejne liczby naturalne. Nie da się zwrócić wartości z kolumn położonych z lewej strony przeszukiwanej kolumny. Wartość argumentu nie może także wychodzić poza tabelę czyli argument ten nie może być większy niż liczba wierszy zaznaczonego zakresu.

Arg4 - argument opcjonalny czyli nieobowiązkowy, typu logicznego. Wskazuje sposób wyszukiwania.

Wartością domyślną (czyli z pominięciem argumentu) jest tu False - znajdowana jest wartość przybliżona. W takim przypadku, jeżeli szukamy wartości tekstowej, możliwe jest także wstawienie znaków typu:
* - zastępująca dowolny znak lub ciąg znaków
? - zastepujący dowolny pojedynczy znak
Wstawienie tu wartości True - spowoduje wyszukanie dokładnie takiej samej wartości.

Jeżeli funkcja nie znajdzie szukanej wartości - zwracana jest wartość błędu #N/A!

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Poziomo

 

Polecam też swoje kursy e-learningowe z VBA dla Excela:

 VBA w Excelu - pierwsze kroki

VBA w Excelu, dla tych, którzy już coś wiedzą

 

 


 

Kurs Excel programowanie w VBA

piątek, 10 maja 2013

Funkcja VBA Split jest funkcją rozdzielającą łańcuch znaków.
Argumenty wejściowe Split() to:

Expression - wyrażenie do rozdzielenia

Delimiter - separator - znak rozdzielający
                 Jest to argument opcjonalny, wartość domyślna to spacja.

Limit - ilość pojedynczych łańcuchów wydzielonych z wyrażenia. Argument opcjonalny.
           Pominięcie wstawia wartość domyślna -1, zwracając wszystkie.

Compare - tryb porównania ciągów. Dla porównania tekstowego - wartość 1.
                 Argument opcjonalny, dla wartości domyślnej 0 - porównanie binarne.

Zwracana przez funkcję Split wartość jest wartością tablicową. Poszczególne elementy są indeksowane począwszy od wartości zero.

Efekt podobny jak działanie funkcji bezpośrednio w Excelu osiągamy poprzez zastosowanie polecenia Rozdzielanie tekstu.

 

 

Kurs Excel programowanie w VBA

 

 

A każdego kto ma ochotę nauczyć się VBA zapraszam tu:

VBA w Excelu - pierwsze kroki

VBA w Excelu dla tych, którzy już coś wiedzą


środa, 10 kwietnia 2013

Funkcja arkuszowa VBA Worksheet.Vlookup() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania w kodzie VBA. Wyszukuje określoną wartość tablicy lub zakresie komórek i zwraca wartość z innej kolumny w tym samym wierszu.
Argumenty wejściowe WorksheetFunction.Vlookup() to:

Arg1 - szukana wartość

Arg2 - zakres, tablica lub zaznaczony obszar komórek, do którego się odwołujemy

zakres musi być tak określony, aby kolumna, w której szukamy wartości była pierwszą kolumną tego zakresu.

Arg3 - numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość

argument ten musi być liczba naturalną. Przeszukiwana kolumna ma numer 1, kolejne z prawej strony - to kolejne liczby naturalne. Nie da się zwrócić wartości z kolumn położonych z lewej strony przeszukiwanej kolumny. Wartość argumentu nie może także wychodzić poza tabelę. Jeżeli w zakresie np. 3-kolumnowym wstawimy tu wartość 4 - funkcja zwróci błąd.

Arg4 - argument opcjonalny czyli nieobowiązkowy, typu logicznego. Wskazuje sposób wyszukiwania. 

Wartością domyślną (czyli z pominięciem argumentu) jest tu False - znajdowana jest wartość przybliżona. W takim przypadku, jeżeli szukamy wartości tekstowej, możliwe jest także wstawienie znaków typu:
* - zastępująca dowolny znak lub ciąg znaków
? - zastepujący dowolny pojedynczy znak

Jeżeli funkcja nie znajdzie szukanej wartości - zwracana jest wartość błędu #N/A!

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Pionowo.

 

 

 

 

 

 

A każdego kto ma ochotę nauczyć się VBA zapraszam tu:

VBA w Excelu - pierwsze kroki

VBA w Excelu dla tych, którzy już coś wiedzą


 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 6
| < Luty 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!