Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA

Wpisy z tagiem: funkcje arkuszowe

poniedziałek, 21 kwietnia 2014

Funkcja arkuszowa VBA WorksheetFunction.SumProduct() jest odpowiednikiem formuły Excela Suma.Iloczynów. Wyznacza wartość sumy iloczynów odpowiadających sobie nawzajem poszczególnych elementów tablic. 


 


 

Kurs Excel programowanie w VBA

środa, 20 czerwca 2012

Funkcja statystyczna Excela Licz.Puste(Zakres) wyznacza liczbę pustych komórek w zaznaczonych obszarze arkusza.
W kodzie VBA funkcja Licz.Puste() występuje jako funkcja arkuszowa COUNTBLANK().

 

Książki

 

 

Ebooki

 

niedziela, 11 grudnia 2011

SMALL() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela MIN.K()
W wyniku jej działania otrzymujemy k-tą wartość z danego zestawu liczb, licząc od najmniejszej do największej.
Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function MojeMinimumNrK(MojZakres,MojeK)

MojeMinimumNrK= WorksheetFunction.SMALL(MojZakres,MojeK)

End Function

Wartość k musi być liczba naturalną.

Warto tu też zauważyć, że w sensie logicznym wszystkie liczby z danego zakresu są ustawiane w ciągu od najmniejszej do największej i zwracany jest k-ty wyraz tego ciągu.
W przypadku, gdy w danym zakresie występują powtarzające się liczby - może to znacząco wpłynąć na wynik.

 

 

 

 

czwartek, 08 grudnia 2011

LARGE() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela MAX.K()
W wyniku jej działania otrzymujemy k-tą wartość z danego zestawu liczb, licząc od największej do najmniejszej.
Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function MojeMaksimumNrK(MojZakres,MojeK)

MojeMaksimumNrK= WorksheetFunction.LARGE(MojZakres,MojeK)

End Function

Wartość k musi być liczba naturalną.

Warto tu tez zauważyć, że w sensie logicznym wszystkie liczby z danego zakresu są ustawiane w ciągu od największej do najmniejszej i zwracany jest k-ty wyraz tego ciągu.
W przypadku, gdy w danym zakresie występują powtarzające się liczby - może mieć to duże znaczenie.

 

 

 

 

niedziela, 04 grudnia 2011

MAX() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela MIN() .W wyniku jej działania otrzymujemy wartość minimalną z danego zestawu liczb. Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function ObliczMinimum(lLiczba1,Liczba2)

ObliczMaksimum= WorksheetFunction.MAX(Liczba1,Liczba2)

End Function

Argumentami funkcji są pojedyncze liczby lub zestawy liczb.

 

 

 

piątek, 19 sierpnia 2011

LCM() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela LCM(). W wyniku jej działania wyznaczamy najmniejszą wspólną wielokrotność 2 lub więcej liczb.

Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function ObliczNWW(lLiczba1,Liczba2)

ObliczNWW= WorksheetFunction.LCM(Liczba1,Liczba2)

End Function

Argumenty funkcji muszą być liczbami naturalnymi. Wartość funkcji również jest liczbą naturalną.

 

 

 

czwartek, 04 sierpnia 2011

GCD to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela GCD. W wyniku jej działania wyznaczamy największy współny podzielnik liczb. Przykładowe zastosowanie może wyglądać tak:

Public Function ObliczNWP(lLiczba1,Liczba2)

ObliczNWP= WorksheetFunction.GCD(Liczba1,Liczba2)

End Function

Argumenty funkcji musza być liczbami naturalnymi. Wartość funkcji również jest liczbą naturalną.

 

 

czwartek, 09 czerwca 2011

Degrees to jedna z metod obiektu WorksheetFunction. Stanowi ona odwołanie do funkcji arkuszowej Excela Stopnie().

Przykładowe zastosowanie może wyglądać tak:

Public Function ObliczKat(IleRadianow)

ObliczKat = WorksheetFunction.Degrees(IleRadianow)

End Function

Funkcja użytkownika ObliczKat(IleRadianow) przelicza kąt podany w radianach na wartość w stopniach.

Funkcja Degrees jest także wykorzystywana jeżeli z poziomu kodu VBA chcemy do danej komórki wstawić funkcję Stopnie().
Na przykład tak:

Public Sub WstawFunkcje()

For Each Komorka In Worksheets("Arkusz1").Range("B1:B10")
    Komorka.FormulaR1C1 = "=DEGREES(RC[-1])"
Next

End Sub

Makro WstawFunkcje() wstawia w komórkach B1 do B10 funkcję Degrees (w samym arkuszu Excela widoczna będzie funkcja Stopnie() ) , z argumentem z komórki z lewej strony, w tym samym wierszu.

 

 

 

poniedziałek, 06 czerwca 2011

Kąt w matematyce możemy wyrażać w dwojaki sposób: w stopniach lub w radianach. Na wszelki wypadek przypominam, że kąt pełny czyli 360° to 2Π rad. Mając wartość kąta w radianach można ją przeliczyć na stopnie mnożąc kąt przez 180 i dzieląc przez Π.
Funkcją Excela dokonujacą przeliczenia wartości wyrażonej w radianach na stopnie jest funkcja Stopnie(Kąt).

W praktyce wygląda to tak:

 

Funkcja Excela Stopnie

Odpowiednikiem funkcji Stopnie w VBA jest funkcja arkuszowa Degrees.

 

 

czwartek, 02 czerwca 2011

Obiekt Application.WorksheetFunction służy do wstawiania funkcji arkuszowych Excela do kodu VBA. W prosty sposób można za jego pomocą użyć funkcji Excela wymagających argumentów i to zmiennych.
Lista dostępnych za jego pomocą funkcji widoczna jest w rozwinięciu w edytorze VBA:

WorksheetFunction 

Zobaczmy to na przykładzie funkcji Excela Średnia.

 

Public Function ObliczSrednia(JakiZakres As Range)

ObliczSrednia = Application.WorksheetFunction.Average(JakiZakres)

End Function

Tak wywołana funkcja użytkownika wyznacza średnią z wprowadzonego podczas wstawiania funkcji zakresu (argument JakiZakres)

WorksheetFunction 

W analogiczny sposób można wstawić i wykorzystać wszystkie inne funkcje obiektu.

 


Warto poczytać:
   

 

 

 
1 , 2
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!