Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA

Wpisy z tagiem: funkcje statystyczne

piątek, 13 lutego 2015

Funkcja Percentyl jest funkcją Excela 2007, ale występuje również w Excelu 2010. W tej wersji programu powinno się używać bardziej rozbudowanych funkcji:
 PERCENTYL.PRZEDZ.OTW(Tablica,k) oraz PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK(Tablica,k).
Różnią się między sobą tylko wartością parametru k - w pierwszym przypadku jest to przedział (0;1) bez wartości granicznych, w drugim przypadku - z wartościami granicznymi.

Pierwszy argument obu funkcji - Tablica - to po prostu zakres komórek.

A co otrzymujemy w wyniku działania funkcji? Centyl i percentyl to pojęcia z dziedziny statystyki i pomiarów. Odzwierciedla położenie danej wartości w stosunku do grupy. Jeżeli percentyl ustawimy np. na 0,5 (czyli 50%) - otrzymamy wartość z zakresu, w której znajduje się połowa wyników.

 
 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

środa, 19 listopada 2014

Tegoroczne wybory samorządowe z pewnością na długo zostaną w pamięci wszystkim, którzy uczestniczą w liczeniu głosów i przeliczaniu ich na mandaty. System informatyczny nie działa, czas najwyższy wrócić do bardziej tradycyjnych metod. I jak w wielu innych miejscach - tak i tu przydatny jest Excel.

Taki zwykły kalkulator wyborczy, oparty o metodę H'ondta bez problemu można zbudować w zwykłym skoroszycie Excela i to bez makr.

Plik Excela do pobrania jest tu:

Kalkulator wyniku wyborów

A jak został stworzony?

Kalkulator wyników wyborów

kliknij, aby zobaczyć obrazek w większej rozdzielczości

Do wypełnienia są żółte pola. W komórce D6 wpisujemy liczbę mandatów do podziału, w komórkach C4:M4 - liczbę głosów uzyskanych przez poszczególne partie. I już całą reszta jest obliczana automatycznie.

Metoda H'ondta polega na tym, że w pierwszym kroku wstawiamy do tabeli wszystkie wyniki, w kolejnym wierszu - dzielimy te wartości przez 2, w następnym - przez 3 itd.
Wyniki tych obliczeń są umieszczone od wiersza 8 w dół.

Formuły zawarte w wierszu 8 - to:
np. komórka C8: =JEŻELI(C4<>"";C4;"") - czyli jeżeli w tabeli z danymi w kolumnie C jest wartość - jest ona pobierana do wiersza 8, jeżeli nie - pozostaje puste miejsce.

Od wiersza 9 - formuła wygląda tak:
np. w komórce C9:   =JEŻELI(C$8<>"";C$8/$B9;"") - jeżeli w komórce C8 jest wartość - jest ona dzielona przez wartość w komórce B9 czyli 2. Analogicznie - w kolejnych wierszach.

Formuła B7 jest natomiast formuła:

=MAX.K(C8:M19;D1)

Wyznacza ona k-tą wartość maksymalną z zakresu obliczeń. Wartość k jest wyznaczona przez liczbę mandatów do podziału - zapisana jest w komórce D1. Wartości większe i równe tej wartości minimalnej są oznaczone w obliczeniach na jasnoniebiesko. Tu wykorzystałam formatowanie warunkowe:

formatowanie warunkowe 

W wierszu 5 jest wyznaczona liczba mandatów dla danej partii. Zastosowałam tu formułę:
=LICZ.JEŻELI(C8:C19;">=" & $B7)

Następuje tu sprawdzenie - ile w zakresie obliczeń dla danej kolumny występuje liczb niemniejszych od B7.

I już, wszystko jasne. - można wspomóc PKW kalkulatorem wyborczym.

Dla przypomnienia - podstawowe funkcje użyte w skoroszycie to:

Jeżeli, Licz.Jeżeli, Max(k).

 


 

Kurs Excel w praktyce

środa, 20 czerwca 2012

Funkcja statystyczna Excela Licz.Puste(Zakres) wyznacza liczbę pustych komórek w zaznaczonych obszarze arkusza.
W kodzie VBA funkcja Licz.Puste() występuje jako funkcja arkuszowa COUNTBLANK().

 

Książki

 

 

Ebooki

 

czwartek, 14 czerwca 2012

Funkcja statystyczna Excela LICZ.JEŻELI(Zakres;Kryteria) wyszukuje w danym obszarze arkusza Excela ilośc komórek spełniających określone warunki.
Funkcja ma 2 argumenty:
Zakres - zakres komórek, z których chcemy zliczyć dane. Nie musi być to ciągły obszar.
Kryteria - warunek, który musi być spełniony przy zliczaniu komórek. W przypadku wartości liczbowych - warunek może wygladać np. 100 lub np.

Excel Licz.Jeżeli 

Chcą wyszukać określone wartości tekstowe - musimy je zdefiniować. Chcąc wyszukać ile razy w Zakresie występuje dane słowo -  wpisujemy je po prostu jako kryterium.
Wartości tekstowe stwarzają tu jednak również szerszy zakres możliwości. Możemy wykorzystać tu:
?  - zastępuje dowolny znak
* - zastępuje dowolny ciąg znaków (również o zerowej długości)
Wpisując więc np. kryterium: *a - zliczamy komórki kończące się na literę a, a dla *a* - w ogóle zawierające tą literę. W podobny sposób możemy też określić: np. ?e*a - tu szukamy komórek, które maja wartość tekstową, gdzi edruga litera to e i kończą sie na a.
W przykładzie pokazanym na rysunku wynik funkcji byłby 1 - kryterium spełnia tylko słowo beza.

W kodzie VBA funkcja LICZ.JEŻELI() występuje jako funkcja arkuszowa IFCOUNT().

 

 

 

piątek, 18 maja 2012

Funkcja statystyczna Excela ILE.LICZB() ilość komórek zawierających liczby w danym zakresie arkusza.
W kodzie VBA funkcja ILE.LICZB() występuje jako funkcja arkuszowa COUNT().

 

 

 

 

 

piątek, 20 kwietnia 2012

Funkcja statystyczna Excela ILE.NIEPUSTYCH() wyszukje w ilość niepustych komórek w danym zakresie arkusza.
W kodzie VBA funkcja ILE.NIEPUSTYCH() występuje jako funkcja arkuszowa COUNTA().

 

 

 

wtorek, 10 kwietnia 2012

Funkcja statystyczna Excela ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA() wyznacza wartość średniej geometrycznej z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie średnia geometryczna n liczb to funkcja będąca pierwiastkiem n-tego
stopnia z iloczynu tych liczb:

   n ______________ 
 √a1*a2*a3*...an

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA.GOMETRYCZNA() występuje jako funkcja arkuszowa GEOMEAN().

 

 

 

środa, 21 marca 2012

Funkcja statystyczna Excela MEDIANA() wyznacza wartość mediany z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie jest to funkcja wyznaczająca ze zbioru liczb taką, której wartość jest pośrodku. Tyle samo liczb z tego zbioru jest od niej większych i tyle samo - mniejszych.
W jaki sposób wyznaczyć medianę? Ustawiay liczby w kolejności od najmniejszej do największej oraz liczymy ile ich jest. DLa nieparzystej ilości tych liczb - medianą jestta dokładnie pośrodku uporządkowanego zbioru. Jeżeli liczb jest parzysta ilość - to średnia arytmetyczna dwóch środkowych.  

Np. mamy liczby:

3, 7, 12, 4, 5

Po uporządkowaniu ich rosnąco otrzymujemy:

3, 4, 5, 7, 12

Medianą jest tu liczba 5.

Dokładając jeszcze np. 0 otrzymujemy:

0, 3, 4, 5, 7, 12

W tym przypadku medianą będzie średnia arytmetyczna liczby 4 i 5 czyli 4,5.

 

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA() występuje jako funkcja arkuszowa MEDIAN().

 

 

 

niedziela, 11 marca 2012

Funkcja statystyczna Excela ŚREDNIA() wyznacza wartość średnią z kilku liczb lub zakresu liczb. Ignoruje wartości puste i tekstowe.
Matematycznie jest funkcją wyliczającą średnią matematyczną czyli wartość sumy kilku liczb podzieloną przez ich ilość:

(a1 + a2 + a3 + ... an ) / n

W kodzie VBA funkcja ŚREDNIA() występuje jako funkcja arkuszowa AVERAGE().

 

Książki

 

 

Ebooki

 

niedziela, 11 grudnia 2011

SMALL() to jedna z metod obiektu WorksheetFunction, będąca wywołaniem funkcji arkuszowej Excela MIN.K()
W wyniku jej działania otrzymujemy k-tą wartość z danego zestawu liczb, licząc od najmniejszej do największej.
Przykładowe rozwiązanie może wyglądać tak:

Public Function MojeMinimumNrK(MojZakres,MojeK)

MojeMinimumNrK= WorksheetFunction.SMALL(MojZakres,MojeK)

End Function

Wartość k musi być liczba naturalną.

Warto tu też zauważyć, że w sensie logicznym wszystkie liczby z danego zakresu są ustawiane w ciągu od najmniejszej do największej i zwracany jest k-ty wyraz tego ciągu.
W przypadku, gdy w danym zakresie występują powtarzające się liczby - może to znacząco wpłynąć na wynik.

 

 

 

 

 
1 , 2
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!