Moje doświadczenia z Excelem, Accesem i programowaniem w VBA

Wpisy z tagiem: funkcje wyszukiwania i odwołania

wtorek, 03 września 2013

Wyszukiwanie w arkuszu Excel, nawet w dużych tabelach wcale nie jest trudne i nie wymaga znajomości VBA - można to zrobić funkcjami wbudowanymi. 

Najłatwiej pokazać to na konkretnym przykładzie:

wyszukiwanie w arkuszu Excela
 

Załóżmy, że z takiej tabeli jak na obrazku powyżej chcemy otrzymać informację jakie stanowisko zajmuje Maliniak? Wystarczy skorzystać z funkcji Wyszukaj.Pionowo:

=WYSZUKAJ.PIONOWO("Maliniak";C:D;2;FAŁSZ)

Oczywiście jako pierwszy argument zamiast przypisano na sztywno wartości "Maliniak" można użyć także odwołania do konkretnej komórki. Istotny jest tu natomiast zakres wyszukiwania - wyszukiwana wartość musi znajdować się w pierwszej kolumnie zakresu wyszukiwania, a wartość którą chcemy uzyskać w wyniku działania funkcji - na prawo od niej.
Oznacza to jednak, że z wykorzystaniem tej funkcji nie uda nam się wyszukać odwrotnego przypadku tzn. jak ma nazwisko kierownik?
Trzeba tu wykorzystać funkcję złożoną - połączenie funkcji Indeks oraz Podaj.Pozycję.

=INDEKS(C:C;PODAJ.POZYCJĘ("kierownik";D:D;0))

To najszybszy i najprostszy sposób na zwracanie wartości z kolumn tabeli położonych na lewo od kolumny wyszukiwania.

  

 

 

Kurs Excel w praktyce

poniedziałek, 29 lipca 2013

Funkcja Excela Adr.Pośr() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy wartość komórki, której adres jest wskazany w argumencie funkcji.
Argumenty funkcji to:

Adres_tekst - komórka zawierająca adres odwołania  

A1 - opcjonalny argument typu 1/0 (Prawda/Fałsz). Wartość domyślna Prawda zwraca styl odwołania adresu A1. Wstawienie Fałsz to wybranie stylu odwołania W1K1.
Dla wartości argumentu równego 0 parametry Nr_wiersza i Nr_kolumny mogą być wartościami ujemnymi.

Sama funkcja jest bardzo często wykorzystywana jako element funkcji zagnieżdżonej, np. w połączeniu z funkcją Adres czy Przesunięcie.

Funkcja Adr.Poś() nie ma swojego bezpośredniego odpowiednika w kodzie VBA. Odwołanie do wartości określonej komórki jest możliwe poprzez właściwość Value obiektu Range.

 


 

 

 

 

Kurs Excel 2013 od podstaw


sobota, 20 lipca 2013

Funkcja Excela Adres() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy adres zdefiniowanej poprzez argumenty funkcji komórki.
Argumenty funkcji to:

Nr_wiersza - wartość liczbowa określająca numer wiersza

Nr_kolumny - wartość liczbowa określająca numer kolumny

Typ_adresu - wartość liczbowa określająca typ zwracanego adresu. Możliwe są tu opcje:

  • 1 - (wartość domyślna) - zwraca adres bezwzględny
  • 2 - zwraca adres mieszany - bezwzględne odwołanie do wiersza, względne do kolumny
  • 3 - zwraca adres mieszany - względne odwołanie do wiersza, bezwzględne do kolumny
  • 4 - zwraca adres względny
    O adresach względnych i bezwzględnych przeczytaj tu:
    Adres względny i bezwzględny

A1 - opcjonalny argument typu 1/0 (Prawda/Fałsz). Wartość domyślna Prawda zwraca styl odwołania adresu A1. Wstawienie Fałsz to wybranie stylu odwołania W1K1.
Dla wartości argumentu równego 0 parametry Nr_wiersza i Nr_kolumny mogą być wartościami ujemnymi.

Tekst_arkusz - argument opcjonalny. Pominięty - zwraca adres odnoszący się do tego samego arkusza. Wstawienie tam wartości tekstowej spowoduje odwołanie do arkusza o nazwie tej wartości.

Sama funkcja jest bardzo często wykorzystywana jako element funkcji zagnieżdżonej.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest właściwość Address obiektu Range.

 


 

 

 

 

Kurs Excel 2007


środa, 03 lipca 2013

Funkcja arkuszowa VBA Worksheet.Hlookup() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania w kodzie VBA. Wyszukuje określoną wartość tablicy lub zakresie komórek i zwraca wartość z innego wiersza w tej samej kolumnie.
Argumenty wejściowe WorksheetFunction.Hlookup() to:

Arg1 - szukana wartość

Arg2 - zakres, tablica lub zaznaczony obszar komórek, do którego się odwołujemy

zakres musi być tak określony, aby wiersz, w której szukamy wartości była pierwszym górnym wierszem tego zakresu.

Arg3 - numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość

argument ten musi być liczba naturalną. Przeszukiwana kolumna ma numer 1, kolejne wiersze poniżej - to kolejne liczby naturalne. Nie da się zwrócić wartości z kolumn położonych z lewej strony przeszukiwanej kolumny. Wartość argumentu nie może także wychodzić poza tabelę czyli argument ten nie może być większy niż liczba wierszy zaznaczonego zakresu.

Arg4 - argument opcjonalny czyli nieobowiązkowy, typu logicznego. Wskazuje sposób wyszukiwania.

Wartością domyślną (czyli z pominięciem argumentu) jest tu False - znajdowana jest wartość przybliżona. W takim przypadku, jeżeli szukamy wartości tekstowej, możliwe jest także wstawienie znaków typu:
* - zastępująca dowolny znak lub ciąg znaków
? - zastepujący dowolny pojedynczy znak
Wstawienie tu wartości True - spowoduje wyszukanie dokładnie takiej samej wartości.

Jeżeli funkcja nie znajdzie szukanej wartości - zwracana jest wartość błędu #N/A!

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Poziomo

 

Polecam też swoje kursy e-learningowe z VBA dla Excela:

 VBA w Excelu - pierwsze kroki

VBA w Excelu, dla tych, którzy już coś wiedzą

 

 


 

Kurs Excel programowanie w VBA

poniedziałek, 01 lipca 2013

Funkcja Excela Wyszukaj.Poziomo() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. Działa analogicznie jak funkcja Wyszukaj.Pionowo, ale wyszukuje wartość w wierszu, zwracając wartość  z innego wiersza tej samej kolumny. 
Argumenty funkcji to:

Odniesienie- czyli ta wartość, którą chcemy odszukać w tabeli lub zakresie komórek.

Tablica - zakres komórek zawierających dane. Można tu odwołać się do zdefiniowanej nazwy tabeli lub zakresu lub wpisać cały zakres komórek.

Numer_wiersza - numer wiersza w zakresie. Szukana wartość musi się znajdować w pierwszym górnym wierszu. Numer wiersza, z którego chcemy pobrac wartość, musi być liczbą dodatnią czyli znajdować się poniżej wiersza z szukanymi wartościami.

Wiersz - opcjonalny argument typu Prawda/Fałsz. Wartość domyślna Prawda wyszukuje Szukaną wartość w przybliżeniu. Chcąc odszukać wartość dokładnie - musimy wstawić wartość Fałsz.

W przypadku, gdy szukana wartość nie zostanie odnaleziona, funkcja zwróci wartość błędu #N/D!.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Hlookup.

 


 

 

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencja

środa, 10 kwietnia 2013

Funkcja arkuszowa VBA Worksheet.Vlookup() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania w kodzie VBA. Wyszukuje określoną wartość tablicy lub zakresie komórek i zwraca wartość z innej kolumny w tym samym wierszu.
Argumenty wejściowe WorksheetFunction.Vlookup() to:

Arg1 - szukana wartość

Arg2 - zakres, tablica lub zaznaczony obszar komórek, do którego się odwołujemy

zakres musi być tak określony, aby kolumna, w której szukamy wartości była pierwszą kolumną tego zakresu.

Arg3 - numer kolumny, z której ma zostać zwrócona wartość

argument ten musi być liczba naturalną. Przeszukiwana kolumna ma numer 1, kolejne z prawej strony - to kolejne liczby naturalne. Nie da się zwrócić wartości z kolumn położonych z lewej strony przeszukiwanej kolumny. Wartość argumentu nie może także wychodzić poza tabelę. Jeżeli w zakresie np. 3-kolumnowym wstawimy tu wartość 4 - funkcja zwróci błąd.

Arg4 - argument opcjonalny czyli nieobowiązkowy, typu logicznego. Wskazuje sposób wyszukiwania. 

Wartością domyślną (czyli z pominięciem argumentu) jest tu False - znajdowana jest wartość przybliżona. W takim przypadku, jeżeli szukamy wartości tekstowej, możliwe jest także wstawienie znaków typu:
* - zastępująca dowolny znak lub ciąg znaków
? - zastepujący dowolny pojedynczy znak

Jeżeli funkcja nie znajdzie szukanej wartości - zwracana jest wartość błędu #N/A!

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Pionowo.

 

 

 

 

 

 

A każdego kto ma ochotę nauczyć się VBA zapraszam tu:

VBA w Excelu - pierwsze kroki

VBA w Excelu dla tych, którzy już coś wiedzą


środa, 20 marca 2013

Funkcja Excela Wyszukaj.Pionowo() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. Wyszukuje wartość w kolumnie i zwraca wartość z wyznaczonej kolumny tego samego wiersza.
Argumenty funkcji to:

Szukana_wartość - czyli ta wartość, którą chcemy odszukać w tabeli lub zakresie komórek.

Tabela/tablica - zakres komórek zawierających dane. Można tu odwołać się do zdefiniowanej nazwy tabeli lub zakresu lub wpisać cały zakres komórek.

Numer_indeksu_kolumny - numer kolumny w zakresie. Szukana wartość musi się znajdować w pierwszej kolumnie z lewej. Numer indeksu kolumny, z której chcemy pobrac wartość, musi być liczbą dodatnią czyli znajdować się na prawo od kolumny z szukanymi wartościami. 

Przeszukiwany_zakres - opcjonalny argument typu Prawda/Fałsz. Wartość domyślna Prawda wyszukuje Szukaną wartość w przybliżeniu. Chcąc odszukać wartość dokładnie - musimy wstawić wartość Fałsz.

W przypadku, gdy szukana wartość nie zostanie odnaleziona, funkcja zwróci wartość błędu #N/D!.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Vlookup

 

     


 

 

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencja

wtorek, 05 marca 2013

Offset to właściwość obiektu Range, odwołująca się do komórki przesuniętej o określoną liczbę wierszy i/lub kolumn. 
Sama konstrukcja jest zapisywana w formie:

Range(Adres_komórki_początkowej).Offset(RowIndex,ColumnIndex)

Parametr RowIndex wyznacza ilość wierszy przesunięcia

Parametr ColumnIndex wyznacza ilość kolumn przesunięcia

Argumenty te są opcjonalne - wartością domyślną jest zero czyli wyznaczeniu komórki bez przesunięcia.
Sama właściwość Offset tylko wyznacza komórkę. Kolejnym krokiem jest odniesienie się do własciwości komórki przesuniętej:

np. Range(Adres_komórki_początkowej).Offset(RowIndex,ColumnIndex).Value

odnosi się do wartości komórki.

Odpowiednikiem Offset w funkcjach Excela jest funkcja Przesunięcie

 

 

 

 

 

Kurs Excel programowanie w VBA

poniedziałek, 25 lutego 2013

Funkcja Excela Przesunięcie() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. Wyszukuje i zwraca wartość komórki przesuniętej o określoną ilość wierszy i kolumn od danej komórki.
Argumenty funkcji to:

Odwołanie - adres komórki w stosunku od której wyznaczamy przesunięcie

Wiersze - liczba wierszy przesunięcia od komórki odwołania. Wartości dodatnie oznaczają przesunięcie w dół, wartości ujemne - w górę. Zero oznacza ten sam wiersz.

Kolumny - liczba kolumn przesunięcia od komórki odwołania. Wartości dodatnie oznaczają przesunięcie w prawo, wartości ujemne - w lewo. Zero oznacza tę samą kolumnę.

W przypadku, gdy przesunięcie przekracza arkusz, funkcja zwróci wartość błędu #ADR!.

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Offset

 

 

 

Kurs Excel 2010 esencja

wtorek, 22 stycznia 2013

Funkcja Excela Podaj.Pozycję() należy do Funkcji Wyszukiwania i Odwołania Excela. Wyszukuje i zwraca pozycję szukanej wartości w podanym zakresie lub tablicy.
Argumenty funkcji to:

Szukana_wartość - ta wartość, którą chcemy odnaleźć w danym zakresie

Przeszukiwana_tab - przeszukiwana tabela lub zakres komórek.

Typ_porównania - typ porównania wartości. Jest to argument opcjonalny czyli nieobowiązkowy.
Wartością domyślną jest tu 1 - Znajdowana jest największa wartość z wartości niewiększych niż Szukana_wartość. Parametr -1  znajduje najmniejszą wartość z wartości niemniejszych niż Szukana_wartość. Dokładna wartość jest wyszukiwana przy wstawieniu jako Typ_porównania wartości 0.

Jeżeli wyszukiwanie nie zakończyło się powodzeniem - zwracana jest wartość błędu #N/D!.

Funkcja jest bardzo przydatna do porównywania i aktualizacji danych, szczególnie w połączeniu z funkcją Indeks().
Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja arkuszowa Match.

 

 

 

 
1 , 2
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


Książki warte polecenia
zobacz szczegóły...


A tu oferta na dziś:

Wydawnictwo Strefa Kursówministat liczniki.orgNapisz do mnie!